2 listopadu, 2020

Koronavirus

Pandemie covid-19 nabírá na síle a začíná si vybírat svou daň i u věkových skupin pod 65 let, nejpostiženějšími však zůstávají senioři

Během minulého týdne narostl počet úmrtí osob s onemocněním covid-19 ve všech věkových skupinách nad 25 let. Nejvyšší týdenní procentuální přírůstek zaznamenala věková skupina 55–64 let. Výsledky se mohou zdát na první pohled alarmující, ovšem jen do okamžiku, než zjistíte, že podíl počtu obětí ve věkových skupinách 0–64 let je 7,9 %. Zbylých 92,1 % úmrtí připadá na seniory starší 65 let.

Celá zpráva...