K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Zveřejněno
Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Národní muzeum umění, architektury a designu je ústřední norská státní muzejní instituce, která uchovává, chrání, prezentuje a propaguje kulturní dědictví své země prostřednictvím nejrozsáhlejší sbírky umění, architektury a designu v Norsku. První Národní muzeum v této severské zemi vzniklo roku 1837, posléze jeho roli centrální instituce převzala Národní galerie a postupně, stejně jako v českých zemích, vznikala další „národní“ muzea – Uměleckoprůmyslové muzeum, Muzeum moderního umění a Muzeum architektury. Velkolepým počinem bude bezesporu nová budova Národního muzea, která bude v centru norské metropole otevřena na jaře příštího roku a stane se největším kulturním centrem v oblasti výtvarného a užitého umění ve Skandinávii.

Muzeum architektury, jako jedno ze čtyř sbírkových oddělení Národního muzea, které je nositelem hlavní partnerské spolupráce, prezentuje historická i současná díla z oblasti architektury. Hlavní architektonické sbírky jsou z období modernismu, konkrétně pak z meziválečného období. Kolekce se skládá převážně z archivů soukromých norských architektů a zahrnuje kresby, fotografie, modely a podobně. Obdobně jako Muzeum města Brna má ve své správě vilu Tugendhat, spravuje Muzeum architektury vilu Stenersen z roku 1939 (architekt Arno Corsmo), která je špičkovým representantem norského funkcionalismu.

Spolupráce obou partnerů na projektu rekonstrukce Arnoldovy vily navazuje na předchozí společné aktivity. Muzeum města Brna bude s norským partnerem konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální přístupy k možnostem prezentace dějin architektury veřejnosti právě v domech, jejichž původní funkcí bylo privátní bydlení. Spolupráce v přípravné a realizační fázi se bude odehrávat formu konzultací na místě a spoluprací norských odborníků s projektanty.

Uskuteční se dva česko-norské semináře, je plánována aktivní účast norského partnera na mezinárodní odborné konferenci Arnoldova vila a zrození moderního města a životního stylu dlouhého století, kterou Muzeum města Brna uspořádá v průběhu realizace projektu, dále studijní cesta našich odborných pracovníků do Norska. Na podporu uvedeného partnerství již Muzeum města Brna získalo dotaci z tzv. bilaterálního fondu, který je v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko za tím účelem pro české žadatele zřízen. V období udržitelnosti projektu bude partnerství dále prohlubováno jednak formou setkávání a konzultací k programové náplni Arnoldovy vily i ke společným projektům zejména v rámci mezinárodního sdružení Iconic Houses a Mezinárodní rady muzeí ICOM, ve kterých jsou obě instituce aktivními členy.

Kontakt

Alena Šedivá
+420 702 176 475
sediva@spilberk.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

Hradecká Filharmonie volá abonentům a skládá novou sezónu

Filharmonie Hradec Králové od nového roku vrací částky za zrušené koncerty a s telefonáty přicházejí osobní příběhy jednotlivých návštěvníků. Život bez kultury je hlavně pro abonenty, kteří nevyužívají internet, náročný. Filharmonie ale i v této nejisté době plánuje a připravuje novou sezónu 2021/2022.

Cestovatel Sir Fogg znovu objede svět, tentokrát trolejbusem

Motorka, trabant, škodovka, … lidé objíždějí svět mnoha dopravními prostředky, ale vyrazit na cestu trolejbusem napadlo až brněnského dobrodruha a podnikatele Alberta Fikáčka. S týmem SirFogg.com koupil trolejbus, za pomoci dobrovolníků ho přestavuje a v létě chce vyrazit směr Vladivostok. Na výpravu se může připojit kdokoliv.

Zeleň, cyklostezky i nová výstavba. Výstava o návrhu nového územního plánu je online

Jak nový územní plán pomůže rozvoji Brna? Jak klíčový dokument řeší zeleň, vnitrobloky, cyklostezky, novou zástavbu nebo výšku budov? A jak ho vidí politik, developer, ředitel ekologické nadace nebo městský architekt? Nejen tato témata shrnuje aktuální výstava s názvem 381 346 územních plánovačů, kterou připravila Kancelář architekta města Brna (KAM). Teď ji můžete navštívit online na webu brněnského Urban centra urbancentrum.brno.cz.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA