VOICES: Nové cesty k sobě samým i k naprostým cizincům, když hýbat se neznamená hýbat jen tělem…

Zveřejněno
V dnešní době, kdy se mezilidský kontakt a jeho absence nutně stává předmětem našich úvah, přicházejí Temporary Collective v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou a dramaturgyní Sodjou Lotker s novou experimentální webovou stránkou s názvem VOICES. Poprvé bude aktivní již toto úterý – 9. 3. 2021 od 18:00-22:30.

Jak už samotný název napovídá, bude se jednat o audio-performativní web, na kterém se každé úterý ve vymezený čas objeví aktivní hlasový záznamník. Nejedná se tedy o inscenaci, ale o virtuální hlasovou schránku, do které bude možné ukládat své vzkazy. Roland Barthes říká: „Mluvit znamená mít naději.“ Věříme, že i zanechání vzkazu znamená mít naději, že člověk bude vyslyšen.

Na performativní web budou mít přístup nejenom přizvaní občasní hosté – performeři a tanečníci – ale také kdokoli, kdo web navštíví. Na březen jsou domluvení tři hosté, jejichž jména zveřejní tvůrci projektu až po daném večeru. Tedy ex post daného dne, kdy event proběhl, se dozvíte, kdo byl v daný večer na Voices přítomný. Můžete se tedy na Voices vracet pravidelně a web tak společně budovat, nebo jen naslouchat audio-vzkazům ostatních. Informace naleznete na sociálních sítích skupiny Temporary Collective nebo divadla pro tanec Ponec.

V situaci omezení kvůli Covid-19 naše těla nastřádala, nasála a držela mnohé emoce z tohoto stavu neustálé brzdy a rozjezdu v samotě našich pokojích. Pro někoho to byl čas zklidnění, pro jiného naopak doba plná rozrušení, limitů a nemožností. VOICES je virtuální hlasová schránka, kde lze zanechat a sdílet otázky, myšlenky i své frustrace. Věci, které tělo už neudrží samo a potřebuje je sdílet, aby je splnilo, aby se jich zbavilo, dokončilo či rozvinulo. Formát hlasové schránky VOICES navazuje na fenomén vzkazů v láhvi, telefonních záznamníků, zvukových dopisů. VOICES není sociální sítí ani chatovací místností, tvůrcům nejde o rychlou komunikaci. Zcela naopak. Jde o zastavení, zpomalení, pochopení se.

Dramaturgyně Sodja Lotker říká: „Performativní web Voices zaznamenává chvíle přemýšlení, vyjadřování emocí a stavu, který je na pomezí intimního, osobního a veřejného. Tehdy je akt zveřejňování formou sdílení, přemýšlení s někým, který umožňuje nové vztahy s okolím.

Petra Tejnorová doplňuje: „I když jen poslouchám zprávy jiných lidí, vedu s nimi nepřímý dialog – vnímám a přemýšlím o druhé osobě. Voices tak nenabízí přímý rozhovor, ale možnosti dialogu. Zanechání zprávy ve Voices je již formou přemýšlení prostřednictvím mluvení s imaginárním druhým. Voices nevnímám jako produkt, ale společnou praxi. Ponecháváme tak prostor lidem.

Projekt VOICES navazuje na předchozí práci skupiny Temporary Collective – taneční performance s názvem DUETY, která se odehrávala v divadle pro tanec PONEC (i v tomto projektu jde o podobné principy tvorby). Duety vytvářely prostor pro setkání mezi diváky a tanečníky. Setkání trvala někdy jen několik vteřin. Lidé si jen třeba mlčky hleděli do očí. A taková mimořádná konverzace diváka nechala zažít, co to znamená být spolu a v čem může spočívat lidský kontakt. Došlo k propojení lidí z často nesourodých společenských skupin, a to velmi přímočarým způsobem. VOICES je projektem audio-duetu, audio-sól, ale také audio-kvartetů, je pokračováním výzkumu možností tvorby prostoru pro setkání, ale takové, které bude dělat třeba i mosty v čase. Tento druh nepřímého dialogu vyzývá lidi, aby byli spolu jinak, aby vytvořili prostor pro jiného člověka ve své mysli tím, že zanechávají vzkaz pro někoho – nebo tím, že na něj odpovídají. Někdo zanechá zvukový vzkaz, který někdo jiný najde hned či až za pár let – a možná odpoví. Hýbat se neznamená hýbat jen tělem. Být v dialogu neznamená jen s někým mluvit.

Další info

VOICES

ODKAZ na web HLASOVÉ SCHRÁNKY VOICES :

https://voices.temporarycollective.cz/

První uvedení webu:  9. 3. 2021

Hlasová schránka Voices je aktivní každé úterý v čase od 18:00 do 22:30. Po ukončení je přístupný pouze archiv daného večera. Jen tehdy je možné vzkazy nahrávat a zveřejňovat. Po ukončení akce zůstává přístupný audio-archiv daného večera.

Námět a koncept: Petra Tejnorová a Sodja Lotker

Code a design: 2046

Producent: TEMPORARY COLLECTIVE

Koproducent: Tanec Praha, z. ú. / PONEC – divadlo pro tanec

Temporary Collective je nezávislá platforma, která tvoří projekty a inscenace různého žánrového rozpětí. Od tanečních a divadelních inscenací, přes filmové produkce až k instalacím a performancím. Poetika platformy navazuje na autorskou tvorbu tanečnice Terezy Ondrové a režisérky Petry Tejnorové, kolem kterých se vytvářejí tzv. temporary týmy. Jejich tvorba nese společné rysy zkoumání hranic uvnitř divadla a tance, jako místa pro koexistenci žánrů, zcizování zažitých rolí, experimentování s formami. Na české divadelní a taneční scéně představují živý impulz k překonávání někdy uměle budovaných hranic a nezanedbatelně přispívají k pronikání experimentujících forem divadla a tance k širší veřejnosti.

Kontakt

Gabriela Kodysová
+420 601 151 692
gabriela@temporarycollective.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

Kultovní rakouský román Zeď převede do online prostředí brněnské HaDivadlo

Původně plánovaná premiéra inscenace podle románu Marlene Haushoferové měla proběhnout na konci března. Vlivem přetrvávající pandemické situace se inscenátoři rozhodli v průběhu zkoušení projekt transformovat do online podoby – svému publiku přiblíží dílo Haushoferové prostřednictvím rozličných mediálních výstupů. Jednotlivé příspěvky budou postupně zveřejňovány na webu zed.hadivadlo.cz od 2. dubna do 6. června.

Hradecká Filharmonie volá abonentům a skládá novou sezónu

Filharmonie Hradec Králové od nového roku vrací částky za zrušené koncerty a s telefonáty přicházejí osobní příběhy jednotlivých návštěvníků. Život bez kultury je hlavně pro abonenty, kteří nevyužívají internet, náročný. Filharmonie ale i v této nejisté době plánuje a připravuje novou sezónu 2021/2022.

Cestovatel Sir Fogg znovu objede svět, tentokrát trolejbusem

Motorka, trabant, škodovka, … lidé objíždějí svět mnoha dopravními prostředky, ale vyrazit na cestu trolejbusem napadlo až brněnského dobrodruha a podnikatele Alberta Fikáčka. S týmem SirFogg.com koupil trolejbus, za pomoci dobrovolníků ho přestavuje a v létě chce vyrazit směr Vladivostok. Na výpravu se může připojit kdokoliv.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA