Nezaměstnanost vzrostla. Nejohroženější skupinou jsou lidé bez maturity

Zveřejněno
Podle predikce budoucího vývoje trhu práce na nadcházející čtyři roky, zveřejněné Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, budou ve střednědobém výhledu nejohroženější skupinou lidé se středním vzděláním bez maturity, kteří vykonávají rutinní práce, případně pracují v sektoru služeb významně zasaženém pandemií covid 19. Naopak poptávka po činnostech, kde lze uplatnit pouze základní vzdělání, zůstává. To potvrzuje také plzeňská společnost Daikin, která i v letošním roce poptává 150 pracovních míst, převážně na dělnické pozice.

Míra nezaměstnanosti vzrostla koncem prosince na 4 %. Oproti lednu 2020 se tak jedná  o téměř procentuální nárůst. Podle predikce VÚPS na období 2020-2014, která je výstupem z modelu Kompas, bude nutné se zaměřit především na osoby se středním vzděláním bez maturity (s výučním listem), osoby starší 55 let a osoby vracející se z mateřské či rodičovské dovolené. U lidí se základním a vysokoškolským vzděláním k výraznějším poklesu zaměstnanosti nedošlo a ani není předpokládán. Do budoucna lze očekávat poptávku zejména po oborech z oblasti elektrotechniky, výpočetní techniky, telekomunikací, zdravotnictví, ošetřovatelství a soc. služeb.

Více jak 30 % všech zaměstnanců tvoří montážní dělníci výrobků a zařízení
Zhruba 1/3 ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 18-64 let tvoří montážní dělníci výrobků a zařízení. Podle predikce VÚPS lze v následujících letech u této skupiny očekávat spíše stagnaci nebo pokles zaměstnanosti vlivem postupného zavádění systému DAR – digitalizace, automatizace, robotizace. „V současné době poptáváme na tyto pozice okolo 150 pracovních míst a plánujeme vysoké nábory i v dalším fiskálním roce. Naše výrobní postupy v tuto chvíli neumožňují plnou automatizaci bez využití lidské pracovní síly. Snažíme se však naši výrobu maximálně zefektivnit, což dokládá např. zavedení nové výrobní linky, s dvojnásobnou výrobní kapacitou a mnoha robotickými prvky,“ říká Tomáš Matoušek, který je v Daikinu Plzeň zodpovědný za nábor.

Další info

Daikin je významným celosvětovým výrobcem klimatizačních jednotek. Plzeňská výroba Daikin Industries Czech Republic s.r.o. byla založena v květnu 2003 a zároveň byly položeny základy výrobního areálu Daikin, situovaného v plzeňské industriální zóně Borská pole. Areál Daikin se tak se svým plánovaným a cíleným růstem stává jednou z hlavních dominant Borských polí. Vývoj a výroba v plzeňském zastoupení je zaměřena na klimatizační jednotky pro domácnosti.

Kontakt

Erika Daňková
+420 605 380 515
erika.dankova@allmedia4u.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA