Rekonstrukce Arnoldovy vily začala. Vznikne zde Centrum dialogu

Zveřejněno

Dne 14. 12. 2021 se ve 13 h. uskutečnila slavnostní ceremonie poklepání základního kamene projektu „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.

Arnoldova vila se konečně dočkala začátku své rekonstrukce, a to dne 14. 12. 2021. Stane se tak díky podpoře grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. V Arnoldově vile vznikne Centrum dialogu, které bude určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde bude výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a komunitní činnost. Vedle stálé expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda zde bude vybudováno infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. V budově bude multifunkční sál, prostory pro workshopy a sympozia nebo co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí, bude sem přestěhováno Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Infopoint BAM nalezne své zázemí v nově vybudované reprezentační knihovně v 1. n. p., do které bude přesunut nejen knižní fond z vily Tuhendhat, ale rovněž tematické unikátní plánové sbírkové konvoluty z MumB. Knihovna bude digitalizovaná a bude přístupná odborné i laické veřejnosti. Multifunkční využití bude podpořeno provozem kavárny a otevřené zahrady pro rekreační a uměleckou činnost.

Arnoldova vila se stane skutečně živým místem, který mimo jiné vytvoří přirozený pěší průchod z Lužánek do Černých Polí. V letních měsících lze využít terasovitou zahradu, kde bude možné trávit volný čas, případně pořádat venkovní koncerty, sochařská sympozia a další speciální programy. V zimě se bude provoz soustředit do interiéru.

Další info

Poklepání základního kamene se zúčastní představitelé statutárního města Brna. Přítomna bude primátorka JUDr. Markéta Vaňková, Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, 2. náměstek primátorky Bc. Tomáš Koláčný a radní pro oblast kultury Ing. Marek Fišer. Budou zde také zástupci Ministerstva financí, které je hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice a spravuje většinu programů ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi. Pozvání rovněž přijali velvyslanec Norského království v České republice Robert Kvile a honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v České republice pan Daniel Herman. Přítomni budou zástupci zhotovitele památkové obnovy Arnoldovy vily, zástupci projektanta a v neposlední řadě zástupci Muzea města Brna, které je novým správcem Arnoldovy vily a rovněž nositelem fondů EHP.

Muzeum města Brna, které má památkově chráněnou vilu ve správě, obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která činí 38 500 000 korun, tedy přesně 32,79 % celkových výdajů. Jde o maximum, které bylo možné obdržet. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27,87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 (4,92 %). Celkové výdaje jsou ve výši 107 777 777 Kč. Celkové náklady projektu činí 147 888 tis. Kč. Na kofinancování bude tedy třeba vynaložit 109 388 tis. Kč (74 %). Dotaci je možné čerpat do 30. 4. 2024, kdy musí být celý projekt dokončen.

Zhotovitelem investice je na základě výběrového řízení Společnost pro Arnoldovu vilu, tedy firma UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. a společnost SKR stav, s. r. o.

Kontakt

MgA. Jakub Urbánek
+420 702 176 475
urbanek@spilberk.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

Netradiční Křídla 2020/2021 nabídla tradiční zábavu

Tradice divácké ankety o nejoblíbenějšího herce, herečku, inscenaci a tvůrčí počin vznikla v Městském divadle Brno v roce 1997 a v sobotu 15. ledna 2022 se na Činoherní scéně MdB v režii Stanislava Slováka uskutečnil již 25. ročník. Křídla udělovaná za loňskou „podivnou sezónu“ však ovšem snad ani nemohla být obvyklá. Proběhla tedy výjimečně bez tradičních cen udělovaných diváky. Ani tak ale nebylo o zábavu nouze!

Mezinárodní hvězdy Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle obdrží čestný doktorát JAMU

Čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění získá česká operní a koncertní pěvkyně Magdalena Kožená a také britský orchestrální i operní dirigent Sir Simon Rattle. Obě hvězdy mezinárodního hudebního nebe si mimořádné ocenění převezmou při slavnostním zasedání Umělecké rady JAMU v úterý 18. ledna v Divadle na Orlí, kde ceremoniál v 11 hodin začne.

Premiéra Kráska a zvíře

Jedna z nejkrásnějších francouzských pohádek pojednává o síle obětavosti a lásky, které dá hlavní hrdinka přednost před životem v přepychu a bohatství. Stejně jako ona i každý z nás žije příběh svého života. Někdo ten svůj tráví sledováním příběhů druhých, takže nakonec ani nemá kdy naplno prožít ten svůj. Nezáleží na tom, jak kdo vypadá v záři televizních reflektorů nebo při potlesku diváků v televizním studiu. Světla televizního studia z nás lepšího člověka neudělají.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA