Cestovní ruch se rozpohybovává i v Koruně Vysočiny

Zveřejněno
Léto je v plném proudu. Zábavné parky, hrady, zříceniny, muzea a informační centra si našla své návštěvníky. Vše se zdánlivě vrací do zajetých kolejí. Jak vypadá cestovní ruch z druhé strany? Jaká je aktuální situace v naší destinaci? Změnilo se chování turistů?

Každý kdo vyrazil o víkendu na turisticky oblíbená a notoricky známá místa v Koruně Vysočiny, si určitě všiml, že cestovní ruch na Vysočině se rozběhl. Poskytovatele služeb v turistickém ruchu sami hodnotí sezónu dobře. Zvýšený nárůst návštěvníků hlásí nejen zámky a hrady, ale také informační centra. Denně obslouží v průměru 300 návštěvníků.

Jaká je obsazenost ubytovacích kapacit? Z rychlého dotazníkového šetření jsme zjistili, že léto 2020 je v průměru obsazené na 81 %. Mnohem horší je obsazenost zařízení na podzim. Současný stav obsazenosti je 42 %. I v tomto segmentu je vidět, že pokud si podnikatel buduje vztah se zákazníkem, je jeho vytíženost mnohem vyšší. Nižší čísla zájmu na podzim mohou být způsobena změnou chování turistů. Pobyty a dovolenou si objednávají na poslední chvíli, vyčkávají, jak se bude vyvíjet situace v daném regionu. Očekáváme, že se tato situace zlepší i díky dotačnímu programu Kraje Vysočiny, Sleva na ubytování.

Všichni ubytovatelé se shodují, že zaznamenali zájem o pobyty delší než 3 dny. Velmi často naši destinaci navštěvují celé generace, rodiče, prarodiče a děti. Velký zájem je o pobyt v přírodě, o túry a přírodní památky. Narůstající trend jsme zaznamenali i v nákupech suvenýrů a upomínkových předmětů. Preferovány jsou především regionální a místní produkty.

Koruna Vysočiny se snaží podporovat cestovní ruch několika směry. Jednak vytváříme nové produkty v cestovním ruchu. Před 14 dny byla spuštěna celoroční hra Putování po sochách Michala Olšiaka.

 

Další info

Připravujeme Instagramovou stezku po neobjevených místech Koruny Vysočiny a také program pro milovníky sklářství, které má na Vysočiny bohatou tradici. Kromě vytváření samotných produktů patří do náplně naší práce také rozšíření povědomí o značce Koruna Vysočiny mezi turisty. Připravujeme online marketingovou kampaň na posílení cestovního ruchu u nás.

Kontakt

Oľga Königová
+420 776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA