Chrámový koncert Misericordia

Zveřejněno

V rámci své dramaturgické linie chrámových koncertů se Ensemble Opera Diversa tentokrát vydává do prostor nového kostela na Lesné, jehož akusticky podmanivé prostory naplní komorní orchestr, sólová trubka a komorní sbor. V rámci večera zazní tři české premiéry – ve vzájemném kontrastu zaznívají díla současných britských autorů (Matthews, MacMillan) a skladby vycházející z tradice evropského minimalismu. V této nelehké době jsou zvlášť aktuální slova středověké antifony Dapacem,Domine, kterou zhudebnil Pēteris Vasks, stejně jako motiv milosrdenství, jenž naplňuje kantátu Lukáše Borzíka a zároveň dává jméno samotnému koncertu.

Program koncertu v sobě propojuje dvě linie ve střídavém pořadí – britskou duchovní hudbu a tradici evropského duchovního minimalismu. Ve dvou skladbách britských autorů dostává prostor sólová trubka. Na úvod zazní Introit pro dvě trubky a smyčce Davida Matthewse, v jehož klidném tempu vyniká důmyslná melodická práce a dva trumpetisté zde vystupují jako „hudoucí andělé“ z vyvýšeného místa (v případě brněnského provedení z kůru). Také James MacMillan ve své skladbě Seraph pro trubku a smyčce navazuje svým pojetím na andělskou tematiku úvodní skladby. Z vokálně-instrumentálních skladeb, ve kterých smyčcový orchestr doplní komorní sbor, zazní zhudebnění středověké antifony Da pacem, Domine lotyšského klasika Pēterise Vaskse, které vyniká svým narativním pojetím ve spojení s jistým meditativním a naléhavým hudebním charakterem. Koncert pak zakončí skladba Misericordia slovenského skladatele Lukáše Borzíka, v níž se mísí dvě protikladné, ale vždy minimalisticky pojaté hudební polohy vyjadřující ústřední téma milosrdenství.

Třebaže Misericordia – stejně jako skladby Vaskse a MacMillana – zazní v české premiéře, technicky vzato lze uvedení této kompozice považovat za světovou premiéru její poslední verze, jejíž revizi skladatel provedl přímo pro potřeby provedení na tomto koncertu. Doplňme pak, že skladbu Davida Matthewse v české premiéře za autorovy přítomnosti soubor uvedl v říjnu 2014.

Ensemble Versus (z latinského versus, tj. směrem k, do, obrat, otáčení, brázda, řádka, řada, verš) vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (FF MU). Sbor založil a dosud vede Vladimír Maňas a od svého počátku působí pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU. Do roku 2009 vystupoval pod názvem Kamuffláž, poté se stal součástí souboru Ensemble Opera Diversa. Repertoár sboru je soustředěn na duchovní hudbu 16. a 20. století a na duchovní díla současných skladatelů. Muzikologické zázemí umožňuje souboru provádět renesanční skladby ve vlastních transkripcích, rovnocenné místo v repertoáru mají také skladby vzniklé na objednávku sboru. Kromě vlastních vystoupení se sbor podílel na řadě větších, vokálně-instrumentálních projektů.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností – autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. Kmenovou dirigentkou souboru je Gabriela Tardonová, pod jejímž vedením zazní také koncert Misericordia.

Další info

Vít Otáhal (* 1987) pochází z Hodonína. V roce 2009 absolvoval Konzervatoř Brno ve třídě Josefa Cecavy a roce 2012 dokončil bakalářské studium na JAMU v Brně u Jana Brody a Vojtěcha Novotného. Magisterské studium dokončil v roce 2014 na AMU v Praze ve třídě Vladimíra Rejlka a Jaroslava Roučka. Absolvoval zahraniční studijní pobyt na Conservatoire à rayonnement régional v Paříži u Guye Touvrona (2011–2012) a různé interpretační semináře (Pierre Badel, Eric Aubier, Sergei Nakariakov, Gábor Tarkövi). Roku 2011 se stal absolutním vítězem Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno a jako sólista vystupoval v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Francie, Austrálie, Bulharsko, Čína). V současnosti působí v Ústřední hudbě Armády České republiky (1. křídlovka a 1. a sólová trubka, od 2016) a rovněž ve Vojenské hudbě Olomouc (od 2020). Dále se věnuje pedagogické činnosti a pořádání seminářů zaměřených na praktické návody pro nátiskovou a pódiovou přípravu.

Jozef Zimka (* 1990) pochází z Hodonína. V roce 2012 absolvoval Konzervatoř Brno ve třídě Vladimíra Webera a v roce 2017 JAMU v Brně u Jana Brody. V posledním ročníku se zúčastnil roční stáže v Grazu u Uwe Köllera. Od roku 2010 je prvním trumpetistou orchestru Národního divadla v Brně a je také členem žesťového uskupení NdBrass. Kromě toho spolupracuje s Ensemble Opera Diversa a řadí se ke kmenovým členům Brno Contemporary Orchestra. Pravidelně se účastní kurzů v Holešově ve třídě Karla Mňuka. V roce 2017 získal druhou cenu ve druhé kategorii Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno a zúčastnil se soutěže Pražské jaro. Od roku 2019 se také věnuje hře na barokní trubku.

 

PROGRAM

 

DAVID MATTHEWS: Introit pro dvě trubky a smyčce (1981/2000)

PĒTERIS VASKS: Da pacem, Domine pro sbor a smyčce (2016) ČESKÁ PREMIÉRA

JAMES MACMILLAN: Seraph pro trubku a smyčce (2010) ČESKÁ PREMIÉRA

LUKÁŠ BORZÍK: Misericordia pro sbor a komorní orchestr (2016/2022) ČESKÁ PREMIÉRA

Vstupné na koncert je dobrovolné.

 

ÚČINKUJÍCÍ

 

Vít Otáhal, Jozef Zimka – trubka

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas

Ensemble Opera Diversa

Gabriela Tardonová – dirigentka

Záštitu nad koncertem převzal velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice J. E. Nick Archer.

Kontakt

Jiří Čevela
+420 774 524 962
cevela.jirka@seznam.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

Tance v zahradách – Open air koncert

Koncert plný světových či českých premiér navazuje na loni započatou sérii projektů pod širým nebem, kterou odstartoval koncert Krajina jako hudba s Ivou Bittovou v zahradě vily Löw-Beer. Tentokrát se koncert odehraje v prostorách atria Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na Arne Nováka. Veškeré další informace naleznete také na operadiversa.cz a na facebookové události.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA