I v době uzavření nabízíme řadu online služeb

Zveřejněno
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR, a to včetně automatu na vracení knih. Nicméně i v této době mohou čtenáři využít bohatou nabídku online služeb.

V současné době nelze knihy vracet, ani objednávat. Veškeré výpůjčky budou čtenářům automaticky prodlouženy o dobu uzavření, po toto období nebudou generovány žádné upomínky. Prodlouženy budou také čekající rezervace.

I z domova lze využít řadu služeb, které jsou dostupné online:

eVýpůjčky (kfbz.cz/evypujcky) – půjčování eKnih. Opět jsme navýšili maximální možný počet současně vypůjčených eKnih z 2 na 3.

Díla nedostupná na trhu – DNNT (kfbz.cz/dnnt). Tisíce digitalizovaných knih a dalších dokumentů nedostupných na trhu, vydaných před rokem 1989 a dosud autorsky chráněných.

Pressreader (kfbz.cz/press-reader) – tisíce aktuálních novin a časopisů z celého světa.

Naxos (kfbz.cz/naxos) – hudební databáze převážně ale nejen klasické hudby.

Anopress (kfbz.cz/anopress) – unikátní databáze českých médií.

Ebsco (kfbz.cz/databaze#ebsco) – multioborová akademická databáze.

Vypracování dokumentografických rešerší (kfbz.cz/reserse) na nejrůznější témata.

I neregistrovaní čtenáři mohou využít přístup do digitální knihovny Kramerius (kfbz.cz/kramerius), která nabízí volně dostupné naskenované knihy a starší regionální noviny  a časopisy či na portál eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz), obsahující digitalizované fondy sedmi paměťových institucí Zlínského kraje.

Kompletní přehled našich online služeb je dostupný na kfbz.cz/online, obecný přehled online služeb  i jiných českých knihoven pak na online.knihovny.cz.

Čtenáři, kterým během doby uzavření propadne registrace, ji mohou zaplatit online, případně se lze online i zcela nově registrovat (kfbz.cz/registrace#registraceonline).
Aktuální informace o provozu knihovny jsou dostupné na webu knihovny kfbz.cz, případně na facebooku. K dispozici je čtenářům také chat na webu nebo telefonní linka na čísle 573 032 400.

Kontakt

Mgr. Gabriela Winklerová
+420 734 860 722
winklerova@kfbz.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA