Dům umění města Brna slaví 110 let činnosti

Zveřejněno
Na přelomu let 2020 a 2021 oslavil Dům umění města Brna sto desáté výročí své činnosti. Navzdory dramatickým dějinným událostem, politickým převratům a obdobím nesvobody si po celou svou historii dokázal uchovat jedinečnou integritu a kontinuálně nabízet kvalitní výstavní program. Do brněnského kulturního prostředí i nadále přispívá novými, aktuálními podněty ze světa umění, je centrem živého, experimentálního a výsostně autentického umění, jak dokládají i nově přichystané výroční výstavy.

Výstava Tady a Teď! kurátorek Jany Písaříkové a Mariky Svobodové v hlavní budově na Malinovského náměstí obrací pozornost od historické perspektivy Domu umění k současnosti. Vychází z potřeby napojit se na místní uměleckou komunitu a poskytnout jí prostor pro společnou prezentaci. Dalším impulzem ke vzniku výstavy byla potřeba zmapovat situaci současné brněnské umělecké scény. Přestože si výstava neklade nároky na úplnost, staví na otevřeném principu a zahrnuje širokou škálu umělců a umělkyň, která vznikala skrze návštěvy kurátorek v jednotlivých ateliérech. Právě moment osobních setkání a množství času vyčleněného na návštěvy ateliérů tvoří podstatnou součást projektu, ve kterém se společně strávený čas, pozornost a péče stává důležitou kvalitou. Je výzvou k pospolitosti a sdílení, které staví nad potřebu hodnotit, třídit a hierarchizovat.

Výstava o klubu Mladých přátel výtvarného umění (1960–1995) kurátorek Mariky Svobodové a Jany Vránové v Domě pánů z Kunštátu představí inovativní a popularizační činnost tohoto sdružení. MPVU pracovalo zcela novým způsobem se zapojením diváka do galerijního provozu a s jeho aktivní účastí na pestře připraveném programu, který zahrnoval přednášky, návštěvy ateliérů, zájezdy, taneční večery, exkurze a další. Polooficiální program MPVU, zaměřený na mladé lidi, neměl v tehdejším Československu obdoby. Členům sdružení umožňoval například seznámit se s nejnovějšími uměleckými tendencemi ve světě a již na začátku sedmdesátých let vyzkoušet a zažít tvorbu akčního charakteru. Stejně tak byla podněcována vlastní autorská tvorba členů, která byla vystavována na výstavách a přehlídkách MAX, později Trienále 15/30. Setkávání, společné prožívání a sdílení zážitků z umění i relativně svobodný přístup k informacím o soudobém světovém umění ovlivnilo celé generace členů, kteří na semknutý kolektiv a přátelství dodnes vzpomínají.

Potřeba setkávání a společného prožívání dostává v současné pandemické situaci zcela nový a naléhavý význam. To, co nám připadalo jako samozřejmé a neohrozitelné, je dnes něčím, čeho se nám bytostně nedostává. Přestože ještě nedávno se zdálo, že doba živých uměleckých komunit nebo společenství je minulostí, kterou nahradily kontakty zprostředkované digitálními médii, potvrdilo se, že osobní kontakt a skutečné lidské vztahy jsou nenahraditelné.

Obě výstavy bude na oficiálních stránkách a sociálních sítích Domu umění provázet bohatý vizuální materiál. Na své diváky ale budou trpělivě čekat, neboť bez návštěv a setkávání by jejich konání nemělo smysl.

Kontakt

Anna Kvášová
+420 731 506 376
kvasova@dum-umeni.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA