Dříve chladnička masa, dnes zázemí pro start-upy a umělce H40 Art&Digital Lab

Zveřejněno
Nový kreativní inkubátor H40 Art&Digital Lab se zaměřuje na podporu podnikání, inovace a odborné vzdělávání. Tato netradiční forma technologicky vyspělého podnikatelského inkubátoru nabízí laboratoře vybavené moderními technologiemi, coworking a další zázemí pro fungování společností se zaměřením na digitální technologie a umění. H40 ve spolupráci se špičkovými mentory a odbornými partnery podporuje začínající projekty také prostřednictvím rozvoje odborných a podnikatelských dovedností.

Na projektu spolupracuje celá řada partnerů, mezi stěžejní patří hlavní město Praha. Inkubátor je spolufinancovaný ze strukturální fondů EU, programu OP Praha – pól růstu a jeho realizátorem je nezisková organizace OSE Czech Republic z. s.

Kreativní Inkubátor otevírá několikrát za rok tříměsíční inkubační a akcelerační programy s cílem formovat prostředí v oblasti art&digital s ohledem na pozitivní společenský dopad a podporuje synergii umění, technologií a výzkumu. Programy jsou určeny pro malé a střední podniky, jednotlivce i začínající subjekty s inovativním potenciálem. V H40 Art&Digital Lab naleznou klienti nejen mentorskou, lektorskou podporu, ale i špičkovou technologickou infrastrukturu v podobě VR Lab, 3D Lab, AV Lab a Post Lab.

V současné době se v H40 inkubuje 5 projektů, které uspěly v první pilotní výzvě kreativního inkubátoru. TourStories vyvíjejí platformu pro kulturní instituce a památky s využitím AR, další projekt zapojuje AI v oblasti architektury v čele s Petrem Vackem a Jakubem Barešem. Brněnský Blender Kit se zaměřuje na vývoj platformy pro 3D modelování. Mezi umělecké projekty patří spolupráce s Andrejem Boleslavským a založení nového kreativního studia čtveřice Dřevjaný-Hladil-Slanina-Šilpoch.

Nyní je vyhlášen OPEN CALLU #2 – jedná se opět o individuální inkubaci. Společnosti nebo týmy mohou přihlásit svůj kreativní nápad na nový produkt či službu propojenou s novými technologiemi do 14. 10. 2020. Projekt by měl mít přesah do digitálních technologií, například 3D tisku, propojení s VR či AR, světelný design apod. Přihláška zde.

V blízké budoucnosti bude otevřena i výzva pro studenty se zaměřením na využití VR v „době kovidové“.

H40 je místo pro ty, kteří se pohybují v oblasti art&digital a mají životaschopný business model nebo jeho nosnou ideu. S posouzením a nastavením cílů pomůže Advisory Board – tým skvělých lidí, ošlehaných zkušenostmi z umělecko-technologického prostředí“, říká manažerka Art&Digital Lab Jitka Hvězdová. Board tvoří Martin Holečko, Hana Horáková, Federico Díaz, Angelika Dudová, Jan K. Rolník a Dalibor Pulkert.

Dle přihlášky posoudíme, jestli je pro projekt zapojení do Kreativního Inkubátoru to pravé ořechové a je-li projekt životaschopný. Prioritou vzájemných vztahů je důvěra a bezpečí. Společně definujeme startovní a cílový stav a začínáme 3měsíční cestu v H40. Pro každého může posun z místa A do místa B znamenat něco jiného. Důležitá je změna stavu!“, popisuje manažerka Advisory Board Michaela Kašpárek Mixová.

Pomůžeme klientům s vytvořením projektového plánu, přes evaluaci prvního MVP až po jeho první uvedení na trh pro první zákazníky. Tříměsíční intenzivní práce bude zakončena pitchem před Advisory Boardem“, uvádí manažerka inkubace Veronika Haissingerová. „V rámci pořádaných akcí a coworkingového života je v našem start-upovém ekosystému možnost setkat se s dalším projekty a případně také s budoucím investorem“, dodává Haissingerová.

V zrekonstruované hale 40 je umístěn také Komunitní Prostor, kde široká veřejnost najde pohybovou a výtvarnou dílnu včetně keramického ateliéru, ale také vzdělávací a volnočasové aktivity s montessori konceptem. Pomocí moderních vzdělávacích metod se chce H40 zaměřovat i na rozvoj digitální gramotnosti dětí a mládeže. Koncept se přirozeně doplňuje s Art&Digital Lab. Klienti Komunitního Prostoru mohou přímo vidět využití digitálních dovedností v praxi a učit se od lidí z řad umělců a digitálních kreativců. Postupně vznikne v H40 i kavárna a multifunkční galerijní prostor.

Hala 40 je součástí komplexu památkově chráněných budov Pražské tržnice. Před 97 lety byla vybudována jako chladírna masa a pro pražská jatka. Industriální budova prošla částečnou rekonstrukcí v 90. letech, dočasně sloužila i jako prodejna nábytku. H40 je dalším místem, které oživuje novou podobu Pražské tržnice.

Kontakt

Mariia Smirnova
+420 773 190 423
mariia.smirnova@h40.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA