MAMUZ zámek Asparn/Zaya: stavba raně středověkého kostela téměř dokončena

Zveřejněno

Muzeum MAMUZ zámek Asparn/Zaya slaví dokončení stavby raně středověkého kostela na svém volném archeologickém prostranství. Stavební práce budou hotové do konce měsíce. Dne 30. října se ve 14:00 koná slavnostní představení stavby.

ASPARN/ZAYA – Od května tohoto roku probíhá ve volném archeologickém prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya výstavba kostela v raně středověkém stavebním slohu. Stavební práce pokračují svižným tempem a budou dokončeny podle plánu na konci října. Na začátku července proběhlo slavnostní zdvižení krovu. Od té doby došlo k položení kamenných základů, postavení stěn a zasazení oken a dveří. V nadcházejících týdnech proběhne podle plánu pokrytí střechy suchým rákosím.

Oslava dokončení stavby se uskuteční 30. října ve 14:00 za přítomnosti předsedy dolnorakouského zemského sněmu Karla Wilfinga. Ředitel muzea MAMUZ Christoph Mayer a vědecký vedoucí muzea Franz Pieler při této příležitosti promluví o projektu výstavby kostela. Vystoupí také archeolog a stavitel kostelů Wolfgang Lobisser, který bude mluvit o postupu při stavbě. Pod jeho vedením si budou zájemci moct vyzkoušet práci s historickým tesařským náčiním, které bylo při stavbě kostela použito. Na závěr se bude podávat chléb a víno. V případě zájmu se prosím zaregistrujte na adrese anmeldung@mamuz.at. Bude třeba dodržovat proticovidová opatření platná v době konání akce. Oficiální otevření kostela se uskuteční v následující sezoně dne 26. března 2022. Do té doby dojde ještě k vymalování vnitřních i vnějších stěn a proběhne vybavení vnitřku kostela.

Nový kostel ve volném archeologickém prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya je první ze souboru raně středověkých budov. Plánována je ještě stavba usedlosti navazující na dobu železnou s obytnými a hospodářskými budovami odpovídajícími ranému středověku ve střední Evropě. „Díky tomuto stavebnímu projektu se nám ve volném archeologickém prostranství podaří obsáhnout střední Evropu v období od pravěku a rané doby dějinné až do raného středověku. To nám také umožní rozšířit obsah našich vzdělávacích programů a historických slavností. Díky tomu budeme moci návštěvníkům a návštěvnicím nabídnout ještě bohatší kulturní zážitek,“ uvádí s nadšením Christoph Mayer.

Veškerá stavba budov ve volném prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya je založena na archeologických nálezech. Také stavba kostela má svůj skutečný vzor: v letech 2008 až 2012 byly při archeologických vykopávkách v Pohansku u Břeclavi nalezeny pozůstatky rotundy z 9. století po Kristu. „Pohansko na řece Dyji bylo jedním z významných sídel Velkomoravské říše, jejíž vliv sahal hluboko do území dnešní dolnorakouské oblasti Weinviertel. Samo se tedy nabízelo využít zajímavý a dobře zdokumentovaný nález z Pohanska jako vzor pro náš model,“ vysvětluje Franz Pieler. Zvláštnost archeologického nálezu z Pohanska: kostel měl zřejmě vzbuzovat dojem celokamenné stavby, ve skutečnosti byl ale zbudován za použití podpůrné dřevěné konstrukce. Důvodem byly patrně nedostatečné znalosti stavitelů ohledně stavění z kamene, nebo si možná nemohli či nechtěli čistě kamennou stavbu dovolit. Kombinace dřeva a kamene byla využita i při stavbě kostela v MAMUZU.

Stavba kostela v Asparnu probíhá za rozsáhlého využití metod experimentální archeologie, díky čemuž může přispět k získání nových poznatků o raně středověkém stavitelství a různých tradičních pracovních a řemeslných postupech. Byly například použity postupy práce se dřevem z 2. poloviny 1. tisíciletí po Kristu. K tomu byly využity repliky skutečných nástrojů a tytéž suroviny, jaké se používaly kdysi. „Nejdůležitějšími typy nástrojů v raném středověku byly nejrůznější druhy seker, teslice, dláta, pořízy, pily, lžícové vrtáky, šídla, nože a hoblíky. Ty jsme si pro stavbu kostela vyrobili podle archeologických vzorů za použití tehdejších typických postupů,“ vysvětluje Wolfgang Lobisser, který stavbu kostela pro MAMUZ provádí ve spolupráci s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro archeologický výzkum a virtuální archeologii. Také veškeré na budově viditelné tesařské spoje a stopy po opracovávání v zásadě odpovídají možnostem raného středověku.

Stavba kostela probíhá během běžné otevírací doby muzea MAMUZ. Díky tomu mají návštěvníci příležitost pozorovat stavbu kostela z bezprostřední blízkosti a navázat kontakt s desetičlenným týmem experimentálních archeologů, studentů a řemeslníků. Při přímém rozhovoru je přitom prostor pro zodpovězení zajímavých otázek ohledně projektu.

Další info

Kostel vzniká v rámci projektu Interreg ATCZ59 I-CULT „Mezinárodní kulturní platforma“. Jeho financování zajišťuje program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika podporovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

MAMUZ: Objevujte, žasněte, zkoušejte! Muzeum MAMUZ zámek Asparn/Zaya koncentruje 40 000 let historie lidstva do jednoho zážitku. Díky poutavým výstavám, jedinečným exponátům, volnému archeologickému prostranství a bohatému vzdělávacímu programu jsou zde historie pravěku a rané doby dějinné i středověká archeologie podány způsobem, který zaujme rodiny i milovníky historie.

Videoklipy ke stavbě kostela naleznete zde.

Kontakt

Ines Oberngruber
+43 664 60 499 290
ines.oberngruber@mamuz.at

Ke stažení:

podobné zprávy

Zažijte léto na Mariánském náměstí

Divadelní performance, festivaly, prezentace umění nebo Zažít město jinak. To vše vás čeká na Mariánském náměstí na Praze 1 od června až do září 2022. Sezónu plnou kulturního programu zažije Mariánské náměstí již po třetí. Na své si přijdou děti i dospělí různých věkových kategorií. Vstup na akce je zdarma.

KŘTINY V TISKÁRNĚ POINT CZ

Ve čtvrtek 2. června 2022 proběhl ve výrobním závodě tiskárny POINT CZ v Medlově u Brna křest nového tiskového stroje Heidelberg Speedmaster. Oficiálně tak byla zakončena první fáze velkého investičního projektu společnosti, který ji posouvá směrem k robotizované budoucnosti Průmyslu 4.0.

ŠEDESÁT/ Sólo pro stále mladou dámu. 60 let oddělení dějin architektury

Architektura (rodu ženského) je nestárnoucí „Dámou“. Provází lidstvo od úsvitu jeho dějin. Mnohdy avantgardní až extravagantní, inspirující, nezkrotná – jindy poddajná či poplatná své době, ale stále se proměňující. Taková bude i nová výstava na hradě Špilberku. Muzeum města Brna k oslavě jubilea oddělení dějin architektury připravilo živou a obměňující se výstavu, která návštěvníkům představí již dlouholetou a významnou činnost tohoto oddělení. Výstava bude k vidění od 23. června do 31. prosince 2022. Bude obměňována a doplňována doprovodnými akcemi.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA