MAMUZ zámek Asparn/Zaya: stavba raně středověkého kostela téměř dokončena

Zveřejněno

Muzeum MAMUZ zámek Asparn/Zaya slaví dokončení stavby raně středověkého kostela na svém volném archeologickém prostranství. Stavební práce budou hotové do konce měsíce. Dne 30. října se ve 14:00 koná slavnostní představení stavby.

ASPARN/ZAYA – Od května tohoto roku probíhá ve volném archeologickém prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya výstavba kostela v raně středověkém stavebním slohu. Stavební práce pokračují svižným tempem a budou dokončeny podle plánu na konci října. Na začátku července proběhlo slavnostní zdvižení krovu. Od té doby došlo k položení kamenných základů, postavení stěn a zasazení oken a dveří. V nadcházejících týdnech proběhne podle plánu pokrytí střechy suchým rákosím.

Oslava dokončení stavby se uskuteční 30. října ve 14:00 za přítomnosti předsedy dolnorakouského zemského sněmu Karla Wilfinga. Ředitel muzea MAMUZ Christoph Mayer a vědecký vedoucí muzea Franz Pieler při této příležitosti promluví o projektu výstavby kostela. Vystoupí také archeolog a stavitel kostelů Wolfgang Lobisser, který bude mluvit o postupu při stavbě. Pod jeho vedením si budou zájemci moct vyzkoušet práci s historickým tesařským náčiním, které bylo při stavbě kostela použito. Na závěr se bude podávat chléb a víno. V případě zájmu se prosím zaregistrujte na adrese anmeldung@mamuz.at. Bude třeba dodržovat proticovidová opatření platná v době konání akce. Oficiální otevření kostela se uskuteční v následující sezoně dne 26. března 2022. Do té doby dojde ještě k vymalování vnitřních i vnějších stěn a proběhne vybavení vnitřku kostela.

Nový kostel ve volném archeologickém prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya je první ze souboru raně středověkých budov. Plánována je ještě stavba usedlosti navazující na dobu železnou s obytnými a hospodářskými budovami odpovídajícími ranému středověku ve střední Evropě. „Díky tomuto stavebnímu projektu se nám ve volném archeologickém prostranství podaří obsáhnout střední Evropu v období od pravěku a rané doby dějinné až do raného středověku. To nám také umožní rozšířit obsah našich vzdělávacích programů a historických slavností. Díky tomu budeme moci návštěvníkům a návštěvnicím nabídnout ještě bohatší kulturní zážitek,“ uvádí s nadšením Christoph Mayer.

Veškerá stavba budov ve volném prostranství muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya je založena na archeologických nálezech. Také stavba kostela má svůj skutečný vzor: v letech 2008 až 2012 byly při archeologických vykopávkách v Pohansku u Břeclavi nalezeny pozůstatky rotundy z 9. století po Kristu. „Pohansko na řece Dyji bylo jedním z významných sídel Velkomoravské říše, jejíž vliv sahal hluboko do území dnešní dolnorakouské oblasti Weinviertel. Samo se tedy nabízelo využít zajímavý a dobře zdokumentovaný nález z Pohanska jako vzor pro náš model,“ vysvětluje Franz Pieler. Zvláštnost archeologického nálezu z Pohanska: kostel měl zřejmě vzbuzovat dojem celokamenné stavby, ve skutečnosti byl ale zbudován za použití podpůrné dřevěné konstrukce. Důvodem byly patrně nedostatečné znalosti stavitelů ohledně stavění z kamene, nebo si možná nemohli či nechtěli čistě kamennou stavbu dovolit. Kombinace dřeva a kamene byla využita i při stavbě kostela v MAMUZU.

Stavba kostela v Asparnu probíhá za rozsáhlého využití metod experimentální archeologie, díky čemuž může přispět k získání nových poznatků o raně středověkém stavitelství a různých tradičních pracovních a řemeslných postupech. Byly například použity postupy práce se dřevem z 2. poloviny 1. tisíciletí po Kristu. K tomu byly využity repliky skutečných nástrojů a tytéž suroviny, jaké se používaly kdysi. „Nejdůležitějšími typy nástrojů v raném středověku byly nejrůznější druhy seker, teslice, dláta, pořízy, pily, lžícové vrtáky, šídla, nože a hoblíky. Ty jsme si pro stavbu kostela vyrobili podle archeologických vzorů za použití tehdejších typických postupů,“ vysvětluje Wolfgang Lobisser, který stavbu kostela pro MAMUZ provádí ve spolupráci s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro archeologický výzkum a virtuální archeologii. Také veškeré na budově viditelné tesařské spoje a stopy po opracovávání v zásadě odpovídají možnostem raného středověku.

Stavba kostela probíhá během běžné otevírací doby muzea MAMUZ. Díky tomu mají návštěvníci příležitost pozorovat stavbu kostela z bezprostřední blízkosti a navázat kontakt s desetičlenným týmem experimentálních archeologů, studentů a řemeslníků. Při přímém rozhovoru je přitom prostor pro zodpovězení zajímavých otázek ohledně projektu.

Další info

Kostel vzniká v rámci projektu Interreg ATCZ59 I-CULT „Mezinárodní kulturní platforma“. Jeho financování zajišťuje program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika podporovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

MAMUZ: Objevujte, žasněte, zkoušejte! Muzeum MAMUZ zámek Asparn/Zaya koncentruje 40 000 let historie lidstva do jednoho zážitku. Díky poutavým výstavám, jedinečným exponátům, volnému archeologickému prostranství a bohatému vzdělávacímu programu jsou zde historie pravěku a rané doby dějinné i středověká archeologie podány způsobem, který zaujme rodiny i milovníky historie.

Videoklipy ke stavbě kostela naleznete zde.

Kontakt

Ines Oberngruber
+43 664 60 499 290
ines.oberngruber@mamuz.at

Ke stažení:

podobné zprávy

Netradiční Křídla 2020/2021 nabídla tradiční zábavu

Tradice divácké ankety o nejoblíbenějšího herce, herečku, inscenaci a tvůrčí počin vznikla v Městském divadle Brno v roce 1997 a v sobotu 15. ledna 2022 se na Činoherní scéně MdB v režii Stanislava Slováka uskutečnil již 25. ročník. Křídla udělovaná za loňskou „podivnou sezónu“ však ovšem snad ani nemohla být obvyklá. Proběhla tedy výjimečně bez tradičních cen udělovaných diváky. Ani tak ale nebylo o zábavu nouze!

Mezinárodní hvězdy Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle obdrží čestný doktorát JAMU

Čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění získá česká operní a koncertní pěvkyně Magdalena Kožená a také britský orchestrální i operní dirigent Sir Simon Rattle. Obě hvězdy mezinárodního hudebního nebe si mimořádné ocenění převezmou při slavnostním zasedání Umělecké rady JAMU v úterý 18. ledna v Divadle na Orlí, kde ceremoniál v 11 hodin začne.

Premiéra Kráska a zvíře

Jedna z nejkrásnějších francouzských pohádek pojednává o síle obětavosti a lásky, které dá hlavní hrdinka přednost před životem v přepychu a bohatství. Stejně jako ona i každý z nás žije příběh svého života. Někdo ten svůj tráví sledováním příběhů druhých, takže nakonec ani nemá kdy naplno prožít ten svůj. Nezáleží na tom, jak kdo vypadá v záři televizních reflektorů nebo při potlesku diváků v televizním studiu. Světla televizního studia z nás lepšího člověka neudělají.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA