Rozšíření parku Kraví hory: jednoduchost vtělená do základního koloběhu přírody

Zveřejněno

Hvězdárna a planetárium Brno se dlouhodobě věnuje kultivaci parku Kraví hory. Nejen proto, že je na její podobě provozně závislá, ale především proto, že se jedná o zelené plíce centra města. Aktuálně dokončujeme rozsáhlou opravu sedm desetiletí starých astronomických kopulí a takzvaného paloučku u létajícího talíře.

Uspěli jsme také s projektem Velké Dešťovky, díky kterému budeme naše trávníky zavlažovat dešťovou vodou. Ovšem tím nejvýznamnějším a pro budoucnost naší organizace silně strategickým projektem je rozšíření veřejného parku dle návrhu architekta Martina Rudiše, v koordinaci s městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně.

• 8000 metrů čtverečních nového, volně přístupného parku
• zachováme všechny zdravé stromy, další vysadíme
• zachováme všechny zelené plochy, dalších několik set metrů čtverečních přidáme
• posuneme plot, vytvoříme vyhlídkové místo
• najmeme správce nového parčíku

Nová část již brzo veřejně přístupného parku na Kraví hoře se nachází v těsném sousedství Hvězdárny a planetária Brno, na severozápadním okraji tzv. „areálu VUT“. V současnosti jde o pozemky (včetně několika budov) ve vlastnictví města Brna, jež byly svěřeny do užívání Hvězdárně a planetáriu Brno. Daný prostor představuje východním směrem svažité území o rozměrech 100 x 80 metrů s výškovým převýšením 8 metrů.

V první fázi realizace projektu dojde k odstranění pěti objektů tak, aby byla zachována stávající podoba terénu s vodorovnými plochami navzájem oddělenými výrazným svahováním. Stejně tak – až na výjimky – budou zachovány všechny vzrostlé stromy. Nový plot pak oddělí prostor ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně (tj. zbylé části „areálu VUT“). Stane se tak v první polovině roku 2023.

Ve druhé fázi projektu navrhujeme vybudovat vyhlídkový prstenec kombinující architekturu, sochařství a krajinářské úpravy. Budoucí návštěvník horizontální rozhledny dostane možnost projít se po kruhové cestě ve tvaru prstence o průměru 42 metrů, délce 132 metrů a pochůzné šířce 3,5 metru, který bude obklopený neformálně udržovaným stávajícím terénem a korunami vzrostlých stromů. Vstup na toto neobvyklé místo monumentálního užitého umění v přírodě bude bezbariérový, zcela volný a zdarma. Stane se tak na přelomu let 2023 a 2024.

Ladný prstenec – spoře podepřen – se bude plynule zvedat nad terén, aby nabídnul netradiční 360° výhled do okolní krajiny a současně obklopil zelený prostor vhodný pro vydechnutí a relaxaci – moderní rande point. Procházka po této cestě ukáže park z jiného úhlu. Místo toho, aby se lidé dívali na stromy ze země, budou se procházet mezi jinak stěží dostupnými korunami stromů a ocitnou se na dosah jejich větví i listů. Struktura vytvořená pro park (jenž však zůstane její přítomností neporušen) a park, který se stane přirozenou součástí struktury – to je ideová podstata záměru.

Další info

Symboliku kruhu rozvine sdělení ve formě grafiky na povrchu vysuté cesty, které umocní celkový vjem: Kruh nemá konec ani začátek, je znamením celistvosti a nekonečnosti. Kruh je symbolem času (rozdělený na dvanáctiny) i orientace v prostoru (s vyznačenou čtveřicí světových stran). Kruhovou podobu má v očích astronomů i celý vesmír. Kruh bude vytvořen z atomů, které z části vznikly při Velkém třesku před 14 miliardami let a z částí díky termojaderným reakcím dávno zaniklých hvězd.

Na základě návrhu architekta Martina Rudiše (Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.)

Kontakt

Veronika Slámová
veronika.slamovahrda@gmail.com

Ke stažení:

podobné zprávy

Brněnská podcastová platforma pro nezávislou hudbu rozšíří působnost celoevropsky

Rádio Ponava, které v srpnu oslaví první rok své existence, čeká rozšíření působnosti a další profesionalizace. Nový program a nová tvář a struktura tohoto “rádia” bude v rámci projektu “UFMC” vznikat ve spolupráci brněnské kavárny Ponava s hudební fakultou konzervatoře v Haagu, slovenským vydavatelstvím Hevhetia a polským festivalem Voicingers.

A je to tady! Hudební trailer ze života Marie Antoinetty ve vašem obýváku ke shlédnutí už teď.

Hudební trailer o Marii Antoinettě nahlíží do druhé poloviny 18. století. Zde tamějším dvorem přezdívaná „Madame Deficit“ ochutnává život ve všech jeho podobách. Dorty, odpolední čajové dýchánky v přírodě i vůně zakázaného milostné vzplanutí. Natáčení probíhalo v komplexu zámku Úsobí. Co všechno hudební trailer odkrývá a kde se dá už nyní zkouknout?

Zkraťte si čekání na Ježíška v Lužánkách

Kde si vykoledujete mikulášskou nadílku? Vyrobíte ozdoby, věnce a dárky? Kde zažijete vánoční atmosféru, zvyky, zpívání a vystoupení? Lužánecká pracoviště na několika místech v Brně nabízí program pro rodiny s dětmi od první adventní neděle až do příchodu Ježíška. Letos si užijete dokonce Medové Vánoce a celý prosinec i o vánočních svátcích si můžete zabruslit na Kluzišti Lesná!

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA