Pandemie covid-19 nabírá na síle a začíná si vybírat svou daň i u věkových skupin pod 65 let, nejpostiženějšími však zůstávají senioři

Zveřejněno
Během minulého týdne narostl počet úmrtí osob s onemocněním covid-19 ve všech věkových skupinách nad 25 let. Nejvyšší týdenní procentuální přírůstek zaznamenala věková skupina 55–64 let. Výsledky se mohou zdát na první pohled alarmující, ovšem jen do okamžiku, než zjistíte, že podíl počtu obětí ve věkových skupinách 0–64 let je 7,9 %. Zbylých 92,1 % úmrtí připadá na seniory starší 65 let.

Přehled úmrtí osob s onemocněním covid-19 podle KHS na základě věkových skupin a pohlaví, který je zveřejňován s týdenní aktualizací na stránkách Ministerstva zdravotnictví, jasně ukazuje, že počty úmrtí rostou ve všech věkových skupinách nad 25 let. Zároveň také potvrdil, že nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé ve věku 65 let a více. Z pohledu týdenního přírůstku za období od 18. do 25. října 2020 se počet zemřelých zvýšil ve věkové skupině 25–34 let o 1 osobu (nárůst o 25 %), ve věkové skupině 35–44 let o 6 osob (o 46 %), ve věkové skupině 45–54 let o 13 osob (o 62 %) a ve věkové skupině 55–64 let o 52 osob (o 71 %). Za toto období došlo k výraznému celkovému nárůstu počtu úmrtí o 827 osob (o 56 %), z 1 484 na 2 311. V porovnání s předchozím období jde o nepopiratelný celkový nárůst úmrtí. Více než 50% přírůstky v počtu úmrtí zaznamenaly všechny věkové skupiny nad 65 let. Nejvyšší, 57% přírůstek byl ve věkové skupině 75–84 let. V této věkové kategorii je také nejvyšší počet úmrtí (878 osob).

Statistika hovoří jasně. Více než 90 % všech úmrtí spadá do věkové kategorie nad 65 let. Situace kolem pandemie covid-19 je vážná, počty úmrtí jsou vysoké, kapacita nemocnic se naplňuje, lékařského personálu, kterému patří obrovský dík za hrdinství, začíná být nedostatek. Nejpostiženější skupinou obyvatelstva jsou senioři, kteří by měli být chráněni všemi možnými prostředky. Přesto bych byl moc rád, kdyby mi někdo vysvětlil, proč kvůli tomu musí trpět většinová společnost?“ okomentoval situaci Radek Holík, předseda spolku KULT, z. s. a iniciátor výzvy (za)chraňme naši kulturu.

K 31. 12. 2019 byl celkový počet obyvatel České republiky 10 693 939. Ke stejnému datu spadalo do věkové skupiny 64–74 let celkem 1 281 901 osob, do věkové skupiny 75–84 celkem 643 124 osob a do věkové skupiny 85+ celkem 206 605 osob. Dohromady bylo starších 65 let celkem 2 131 630 osob, což je necelých 20 % naší populace.

Nabízí se tudíž otázka, proč 80 % populace České republiky ve věku 0–64 let, s podílem počtu obětí s onemocněním covid-19 ve výši 7,9 %, musí být takovým způsobem omezováno a postihováno ekonomickými, sociálními a dalšími dopady,“ doplnil Radek Holík, šéfredaktor magazínu KULT!.

Vývoj úmrtnosti v souvislosti s onemocněním covid-19 budeme nadále bedlivě sledovat a přinášet aktuální statistický rozbor těchto čísel.

Další info

Neziskový spolek KULT, z. s. se věnuje podpoře a propagaci kultury, kulturního dění a sportu. Své vize prezentuje na webových stránkách www.milujemekulturu.cz a stojí za výzvou (za)chraňme kulturu. Svého cíle dosahuje vydáváním a bezplatnou distribucí magazínu KULT!, který je pravidelným průvodcem brněnským kulturním a společenským děním. Dále provozuje kulturní portál www.kult.cz a zveřejňuje tiskové zprávy na webu TZonline.cz.

 

Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje úmrtí všech osob, které byly pozitivně testovány na covid‑19 (metodou PCR) a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni, ovšem bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.
Grafy zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs

Kontakt

Ing. Michaela Petráková
+420 604 772 964
redakce@kult.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA