Statistiky úmrtnosti minulého týdne potvrdily, že nejpostiženější skupinou obyvatelstva jsou starší lidé ve věku nad 65 let

Zveřejněno
Situace kolem pandemie covid-19 začíná být vážná, protože počet úmrtí se pohybuje kolem 100 obětí za den. Statistické výsledky minulého týdne přesto potvrdily, že nejohroženější skupinou obyvatelstva České republiky jsou lidé starší 65 let. Naopak nejméně ohroženou skupinou jsou mladí lidé ve věku do 44 let.

Přehled úmrtí osob s onemocněním covid-19 podle KHS na základě věkových skupin a pohlaví, který je zveřejňován s týdenní aktualizací na stránkách Ministerstva zdravotnictví, jasně potvrdil, že nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou lidé ve věku 65 let a více. Z pohledu týdenního přírůstku za období od 11. do 18. října 2020 se počet zemřelých zvýšil ve věkové skupině 35–44 let o 1 osobu, ve věkové skupině 45–54 let o 6 osob a ve věkové skupině 55–64 let o 22 osob. Ve věkové skupině 25–34 let nedošlo k žádné změně. Celkově ale za toto období vzrostl počet úmrtí o 453 osob z 1 031 na 1 484. V porovnání s předchozím období jde o nepopiratelný, až alarmující nárůst, k němuž ale došlo především u populace starší 65 let.

Statistická čísla počtu úmrtí jasně ukazují, že situace kolem druhé vlny pandemie covid-19 se zhoršuje a postihuje nejvíce starší lidi nad 65 let. Zároveň však zatím vůbec nedopadá na obyvatelstvo mladší 44 let, přičemž ti tvoří produktivní skupinu naší společnosti a hnací motor naší ekonomiky. Čísla mě zatím nepřesvědčila o tom, proč musí být tato skupina omezována, proč se naopak více nechrání starší populace,“ okomentoval situaci Radek Holík, předseda spolku KULT, z. s. a iniciátor výzvy (za)chraňme naši kulturu.

Dle informací, které zveřejnily Novinky.cz, se nakazilo koronavirem jen velmi málo lidí na hromadných, společenských a sportovních akcích, stejně jako na středních a vysokých školách (více v grafu a odkazu na článek). Procentuální zastoupení uvedených míst bylo od 1 do 5 %. „Nejsem na místě vládních činitelů, nemám jejich informace a vůbec jim nezávidím situaci, ve které se musejí rozhodovat. Nerad bych současnou situaci kolem druhé vlny pandemie covid-19 jakkoliv zlehčoval. Každopádně mě velmi mrzí, že tím vším musí být omezeno tolik lidí, všechna kulturní zařízení a sportovní kluby. Zábavní průmysl se podílí 2 % na celkovém HDP naší ekonomiky. Řeknete si, že to není moc, že to není tak zásadní, jenže neberete v potaz, že na zábavní průmysl je napojeno hodně služeb, které zábavní průmysl živí, a podíl na HDP je tak mnohem vyšší, “ doplnil Radek Holík, šéfredaktor magazínu KULT!.

Budeme bedlivě sledovat vývoj úmrtnosti v souvislosti s onemocněním covid-19 a přinášet aktuální statistický rozbor těchto čísel.

Další info

Neziskový spolek KULT, z. s. se věnuje podpoře a propagaci kultury, kulturního dění a sportu. Své vize prezentuje na webových stránkách www.milujemekulturu.cz a stojí za výzvou (za)chraňme kulturu. Svého cíle dosahuje vydáváním a bezplatnou distribucí magazínu KULT!, který je pravidelným průvodcem brněnským kulturním a společenským děním. Dále provozuje kulturní portál www.kult.cz a zveřejňuje tiskové zprávy na webu TZonline.cz.

 

Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje úmrtí všech osob, které byly pozitivně testovány na covid‑19 (metodou PCR) a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni, ovšem bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.
Grafy zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs

Naopak na hromadných a společenských akcích se nakazilo koronavirem jen něco málo přes jedno procento lidí (nejvíce v srpnu, kdy šlo o 3,4 %, od září vláda hromadné akce omezila), stejně tak na dovolených. 1,1 % se nakazilo při sportu.
Čtyři procenta nákazy pocházejí ze základních škol. V září, kdy se do škol vrátily děti, to bylo pět procent, podle pozdějších zpřesněných údajů osm procent, v říjnu necelá čtyři procenta. Školy se přitom v průběhu října zavřely, a to včetně prvních stupňů. Na středních školách se nakazila celkem 2,6 % lidí a na vysokých školách, které vláda zavřela jako první, 1,7 %. Podle zpřesněného dokumentu si 2,3 procenta lidí přivezla koronavirus ze zahraničí.
Zdroj: Novinky.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/unikla-nejdulezitejsi-data-kde-se-nakazi-nejvic-lidi-40339950

Kontakt

Ing. Michaela Petráková
+420 604 772 964
redakce@kult.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA