Vládní opatření současné druhé vlny COVID-19 jsou nepatřičná, vláda by měla postupovat jinak

Zveřejněno
Současná přísná opatření a omezení, která nařídila vláda ČR v souvislosti s rostoucími denními přírůstky nakažených v nastupující druhé vlně pandemie covid-19, jsou nepatřičná, protože nezohledňují počty úmrtí s tímto onemocněním. Vláda by se měla především soustředit na ochranu populace starší 65 let.

Z přehledu úmrtí osob s onemocněním covid-19 podle KHS dle věkových skupin a pohlaví, který je zveřejňován s týdenní aktualizací na stránkách Ministerstva zdravotnictví, jasně vyplývá, že nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou lidé ve věku 65 let a více. Od počátku pandemie covid-19 ke dni 11. 10. 2020 zemřelo v této věkové skupině celkem 949 osob. Naopak počet zemřelých za stejné období (cca 7 měsíců) ve věku do 64 let činil „jen“ 82 osob – to znamená, že v průměru zemřely 3 osoby za týden.

Z pohledu týdenního přírůstku za období od 4. do 11. října 2020 se počet zemřelých zvýšil ve věkové skupině 25–34 let o 1 osobu, ve věkové skupině 35–44 let o 2 osoby, ve věkové skupině 45–54 let o 3 osoby, ve věkové skupině 55–64 let o 12 osob. Celkově ale za toto období vzrostl počet úmrtí o 272 osob z 759 na 1 031 lidí. V porovnání s předchozím období jde o nepopiratelný až alarmující nárůst, k němuž ale došlo především u populace starší 65 let. „Nerad bych současnou situaci kolem druhé vlny pandemie covid-19 jakkoliv zlehčoval, ale z uvedených statistických ukazatelů jasně vyplývá, že nejpostiženější skupinou osob jsou starší lidé ve věku nad 65 let. Myslím si tak, že současná vládní nařízení, která omezují všechny věkové skupiny naší republiky, jsou nekoncepční a nepatřičná. Nemyslíte si, že by bylo mnohem lepší neomezovat mladší generace a raději co nejvíce ochránit starší generace?“ okomentoval situaci Radek Holík, předseda spolku KULT, z. s. a iniciátor výzvy (za)chraňme naši kulturu.

Dle Českého statistického úřadu dosáhl počet zemřelých v loňském roce 112,4 tisíce. Na běžnou chřipku zemře v ČR průměrně přibližně 1 500 osob. Ke dni 11. 10. 2020 bylo 1 031 případů úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19, což je méně než jedno procento úmrtí k celkové počtu zemřelých v roce 2019. „Rád bych porozuměl tomu, co se v naší zemi děje. Nebagatelizuji současné dění, jen nemohu pochopit, proč se zavírají školy, divadla, kina, muzea, restaurace atd. a proč je omezován pohyb osob a jejich sdružování. Ve světle uvedených čísel současná opatření pozbývají smysl. Proč stát raději neochrání starší populaci ve věku nad 65 let a neomezí jejich pohyb, aniž by omezoval ostatní? Nemuselo by tím tolik trpět národní hospodářství a některé obory by nebyly existenčně ohroženy. Naopak by docházelo k přirozenému promořování obyvatelstva a k posilování jeho imunity. Mám dojem, jako by docházelo k přesunu pozornosti od jiných problémů,“ doplnil Radek Holík, šéfredaktor magazínu KULT!.

Budeme bedlivě sledovat vývoj úmrtnosti v souvislosti s onemocněním covid-19 a přinášet aktuální statistický rozbor těchto čísel.

Další info

Neziskový spolek KULT, z. s. se věnuje podpoře a propagaci kultury, kulturního dění a sportu. Své vize prezentuje na webových stránkách www.milujemekulturu.cz a stojí za výzvou (za)chraňme kulturu. Svého cíle dosahuje vydáváním a bezplatnou distribucí magazínu KULT!, který je pravidelným průvodcem brněnským kulturním a společenským děním. Dále provozuje kulturní portál www.kult.cz a zveřejňuje tiskové zprávy na webu TZonline.cz.

 

Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje úmrtí všech osob, které byly pozitivně testovány na covid‑19 (metodou PCR) a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni, ovšem bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.
Grafy zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs

Počet zemřelých v roce 2019 dosáhl 112,4 tisíce, a byl tak o téměř 600 nižší než v roce 2018. Meziročně méně bylo zemřelých žen (55 tisíc), počet zemřelých mužů (57,3 tisíce) stagnoval.
Zdroj: Český statistický úřad
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019

V ČR zemře každoročně přibližně 1 500 osob v souvislosti s chřipkou, samozřejmě ve značném rozptylu podle závažnosti konkrétní chřipkové epidemie.
Zdroj: Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/tema/prevence/je-koronavirus-jako-chripka

Kontakt

Ing. Michaela Petráková
+420 604 772 964
redakce@kult.cz

Ke stažení:

podobné zprávy

K záchraně Arnoldovy vily jsme zase o krok blíž

Muzeum města Brna právě podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo o spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Naplňuje se tak jedna z důležitých podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Příběh Dr. Emila Háchy ožije v Divadle D21

Divadlo D21 připravuje další, v pořadí již třetí premiérový titul v rámci letošní „české“ sezóny nazvané „Zemský ráj to napohled“. Jedná se o autorskou inscenaci Emil čili o Háchovi osvědčeného režijně-dramaturgického tandemu Jakub Vašíček – Tomáš Jarkovský, kteří se stálému publiku D21 představili již v roce 2018 – rovněž autorskou inscenací CLOUD. Jinak působí ve vedení královéhradeckého Divadla Drak. Kdo jejich tvorbu trochu zná, tomu musí být jasné, že ani v případě aktuálně připravované inscenace o Emilu Háchovi nepůjde o nějaký nudný, málem učebnicový portrét nebo obyčejnou „suchou činohru“…

Březen měsíc čtenářů 2021

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Rubriky
Štítky
INZERCE / PODPORA